نسخه 2.1 نرم افزار ثبت نسخ رادیولوژی کیانا منتشر شد. کاربران گرامی می توانند با استفاده از دکمه بروزرسانی موجود در نرم افزار، از این امکانات استفاده کنند.

 

تغییرات انجام شده در نسخه 2.1 کیانا:

- حذف شرح خدمت از گزارش چاپی بمنظور خروجی چاپی مناسب تر

All Rights Reserved. © 2010-2019 Designed By Parnak.org