شماره حساب ها

جهت تمدید نرم افزارها و یا خرید نرم افزار جدید، طبق تعرفه امسال می توانید خرید خود را بصورت اینترنتی از سایت مشهدشاپ انجام داده و یا  از شماره حسابهای زیر استفاده و سپس جهت ثبت در سیستم، با ما تماس بگیرید.

 

کلیه حسابها بنام مجتبی نخعی راد

 

بانک ملت

شماره حساب 4452742780

شماره کارت: 6104337878640166

 

بانک ملی

شماره حساب 0301581746003

شماره کارت: 6037991814231910

 


بانک سپه

شماره حساب 0791300460812

شماره کارت: 5892101072015544

All Rights Reserved. © 2010-2018 Designed By Parnak.org